درباره کنفرانس

نخستین کنگره ملی قلب و ورزش  به یاری خداوند متعال و با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی  و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم پزشکی ، قلب و عروق و ورزش ،  داروسازی ، پرستاری و مامایی ،  در جهت ارتقای سلامت جامعه و در راستای بهره مندي ازتجارب ملی دراین عرصه، تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و انتقال آن به مدیران سازمانی با محوریت جامع در این حوزه ها  با حمایت و مشارکت موثر دستگاه های اجرایی، دانشگاه های سراسر کشور و مراکز علمی- تحقیقاتی  در آذرماه 1397در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  برگزار می گردد. از کلیه اساتید، مت...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران

محور های کنفرانس