تعرفه های ثبت نام

 

فقط برای دانشجویان

  • هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی صبحانه و نهار، دوسری میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

 

  • هزینه هر مقاله اضافی (مقاله دوم به بعد) به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 120هزارتومان می باشد.

 

  • لطفا جهت پرداخت هزینه ها کافیست پس از کاربرشدن درسایت به قسمت پنل کاربری خود رفته و در قسمت ثبت خدمات تمام موارد فوق را با هزینه ها مشاهده نمایید و از طریق سیستم الکترونیکی پرداخت خود را انجام دهید.

 

  • هزینه دریافت حضور در کارگاه 50000 برای هر کارگاه می باشد. لازم به ذکر است که حضور در کارگاه برای تمامی پژوهشگران محترم رایگان می باشد.