نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس

درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس

نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID  ایران

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)، مگایران، نورمگز

چاپ رایگان تمامی مقالات برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبرISI ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد